November 2017 - Klubbhuset - Møterom/Festsal

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
   
18:00~20:00 18:30~20:30 19:30~21:30
17:30~22:30 18:00~19:00 20:00~22:00
18:00~21:00 18:30~21:30
19:00~21:00 19:00~20:00